Ban tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với TP Vinh chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với thường trực thành ủy Vinh và các đơn vị liên quan để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
content:

Dự buổi làm việc có đ/c Phạm Ngọc Cảnh – Phó trưởng ban tuyên giáo Tỉnh y; Đ/c Bùi Công Vinh - PGĐ S VHTT; Đ/c Nguyễn Văn Lư – phó bí thư thường trực thành ủy. 

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Thực hiện kế hoạch số 148 của Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đ.c Chu Huy Mân; Thành ủy Vinh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động, trong đó xác định các nhiệm vụ cơ bản: tổ chức lễ dâng hương dâng hoa tưởng niệm đ.c Chu Huy Mân tại khu lưu niệm ở xã Hưng Hòa, tham gia hội thảo khoa học về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đ,c Chu Huy Mân; phối hợp xây dựng phương án sửa chữa, tôn tạo khu lưu niệm đ.c Chu Huy Mân tại xã Hưng Hòa; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thân thế sự nghiệp cách mạng của đ.c Chu Huy Mân; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức nói chuyện truyền thống, trưng bày lưu niệm, hình ảnh tư liệu…về chủ đề “cuộc đời sự nghiệp đ.c Chu Huy Mân”. Tại buổi làm việc, BTG tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương sẽ tham mưu Tỉnh ban hành văn bản giao cho UBND thành phố chủ trì việc tôn tạo khu lưu niệm đại tướng Chu Huy Mân, tuy nhiên trong quá trình lập dự án, trước mắt TP giao trách nhiệm cho các phòng ban và UBND xã Hưng Hòa vận động các doanh nghiệp tham gia sửa chữa 1 số hạng mục công trình, đảm bảo tốt nhất cho lễ kỷ niệm được tổ chức vào tháng 3 năm 2023. Cùng với đó Sở VHTT và thành phố Vinh sẽ nghiên cứu để phục dựng ngôi nhà của đại Tướng Chu Huy Mân trong thời gian tới.

T/H Ngân Hà – Xuân Lợi

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết