Đồng chí Nguyễn Văn Lư – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiểm tra tiến độ sửa chữa, tôn tạo khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân tại xã Hưng Hòa

content:

          Sáng 17/02/2023, đồng chí Nguyễn Văn Lư – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các phòng, ban, ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra tiến độ sửa chữa, tôn tạo khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân tại xã Hưng Hòa, nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra, phục vụ cho Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (1913-2023) trang trọng, thiết thực, hiệu quả. 

 

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng là hoạt động và tri ân công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Chu Huy Mân - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

 

Từ đó, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, lý tưởng cộng sản, đạo đức cách mạng của một nhà chính trị, quân sự song toàn.

 

Cũng trong sáng ngày 17/02, đồng chí Nguyễn Văn Lư và các đồng chí trong đoàn đã tiến hành kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng Khu tập thể cũ phường Bến Thủy.

TGTV

 

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết