Đoàn kiểm tra công tác CCHC thành phố Vinh làm việc tại UBND xã Nghi Đức

content:

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/01/2024 về kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2024, sáng ngày 21/6/2024, Đoàn kiểm tra CCHC của UBND thành phố Vinh do đồng chí Nguyễn Đăng Thành, Phó Trưởng phòng Nội vụ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra thực tế và làm việc với UBND xã Nghi Đức. Dự buổi làm việc có các đồng chí Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND và toàn thể công chức, viên chức xã.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo UBND xã báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành và việc tổ chức triển khai CCHC tại đơn vị. Thời gian qua, công tác CCHC của xã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền xã và được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ công chức, cải cách tài chính công, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Ảnh: Đoàn kiểm tra công tác CCHC của UBND Thành phố làm việc với UBND xã Nghi Đức

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Thành, Phó Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng đoàn đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả trong công tác CCHC của xã. Đồng thời, lưu ý với UBND xã một số nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới là: Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng kế hoạch CCHC và gắn trách nhiệm của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị; việc CCHC phải được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm; nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các trang thiết bị hiện có tại các bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; quan tâm tập huấn CCHC, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác hành chính; chú trọng đẩy mạnh ứng dụng CNTT, triển khai các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 – 4; kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Giang Vũ

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết