Đã bị xóa hộ khẩu có làm thẻ Căn cước công dân gắn chip được không?

"Đã bị xóa hộ khẩu thì có làm Căn cước gắn chip được không?" là một trong những vướng mắc người dân gặp phải trong quá trình làm Căn cước công dân.
content:

 

Điều 24 Luật Cư trú 2020 quy định rõ các trường hợp xóa đăng ký thường trú trong đó bao gồm cả trường hợp vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư...

Thẻ Căn cước công dân là loại giấy tờ tùy thân có thông tin của công dân gồm cả thông tin nơi thường trú. Nên khi được cấp thẻ căn cước công dân, người dân cần phải có thông tin nơi đăng ký thường trú. Trường hợp đã bị xóa hộ khẩu cần phải nhập khẩu lại để được cấp thẻ căn Cước công dân. Muốn đăng ký thường trú, người dân cần có giấy xác nhận thông tin cư trú.

Căn cứ Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA về xác nhận thông tin về cư trú thì công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú. Giấy xác nhận này có thể xin trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú. 

(Ảnh minh hoạ từ Internet)
(Ảnh minh hoạ từ Internet)

Bên cạnh đó, người dân có thể gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú dưới hình thức văn hoặc văn bản điện theo yêu cầu của công dân.

Khi có giấy xác nhận thông tin cư trú, người dân có thể đăng ký thường trú lại và thực hiện thủ tục cấp Căn cước công dân gắn chip.

Lưu ý: Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận về việc khai báo cư trú và có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú. Nếu thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.

KT

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết