07/02/2023 - 0 Lượt xem
Một người chuyên nghề môi giới bất động sản ở TP.Vinh cho biết: Nhu cầu mua căn hộ chung cư của người dân thời gian qua là rất lớn, hàng ngày có khá nhiều người nhờ hỏi mua nhưng giai...
30/11/2022 - 10 Lượt xem
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
30/11/2022 - 0 Lượt xem
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng và sử dụng năm 2019 của thành phố Vinh
30/11/2022 - 0 Lượt xem
Kế hoạch thu hồi đất năm 2019 của thành phố Vinh

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết