THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ

Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
242/TB-UBND - Danh mục công trình sử dụng đất năm 2023 04/05/2023 Danh mục công trình sử dụng đất năm 2023
Số 242/TB-UBND - Bản thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất TP Vinh năm 2023 04/05/2023 Báo cáo tổng hợp thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vinh
Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 26/4/2023 về thu thập, cập nhật thông tin người lao động 27/04/2023 Tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn thành...
Số 242/TB-UBND công khai kế hoạch sử dụng đất thành phố Vinh 2023 24/04/2023 Công khai kế hoạch sử dụng đất thành phố Vinh 2023
Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 7/4/2023 07/04/2023 Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Vinh...
Số 1746/UBND-VHTT ngày 07/4/2023 07/04/2023 V/v triển khai các điểm truy cập intetnet công cộng trên địa bàn thành phố Vinh
Số 663/UBND-VHTT ngày 20/2/2023 07/04/2023 Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các phường, xã trên địa bàn TP.Vinh
Số 2110/UBND.NN ngày 27/3/2023 30/03/2023 Kế hoạch tái định cư dự án "Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu...
741/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 21/03/2023 V/v thu hồi đất để thực hiện dự án XD và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đô thị và dịch vụ...
Số 211/TNMT ngày 10/3/2023 17/03/2023 Công khai hồ sơ cấp GPMT dự án khu thương mại và dịch vụ kết hợp văn phòng cho thuê tại xã Nghi Phú