Thông báo Chương trình công tác tháng 10/2023 của HĐND, UBND thành phố Vinh

content:

Thông báo số 598/TB-UBND ngày 3/10/2023 Chương trình công tác tháng 10 năm 2023 của HĐND, UBND thành phố Vinh (xem chi tiết tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết