Kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố Vinh đợt 1 năm 2023

content:

- Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố Vinh đợt 1 năm 2023 (xem chi tiết tại đây)

- Phụ lục kết quả xét tuyển (xem tại đây)

- Thông báo danh sách trúng tuyển (xem chi tiết tại đây)

- Danh sách trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố Vinh đợt 1 năm 2023 (xem tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết