Điểm nổi bật tại Thông tư số 32/2023/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về tuần tra, kiểm soát giao thông

Ngày 01/8/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 32/2023/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.
content:

Dưới đây là những điểm nổi bật được quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BCA:

1. 04 trường hợp CSGT được dùng phương tiện để kiểm soát

- Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, thu thập được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát xe cộ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội; kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

- Có văn bản đề nghị của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống thiên tai, cháy nổ; phòng, chống dịch bệnh; cứu nạn, cứu hộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Có tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố giác của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

2. Người dân được xuất trình giấy tờ tích hợp VNeID thay giấy tờ giấy

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư số 32/2023/TT-BCA như sau:

Nội dung tuần tra, kiểm soát

...

2. Nội dung kiểm soát

a) Kiểm soát các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông, gồm:

...Khi các cơ sở dữ liệu đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử, xác định được các thông tin về tình trạng của giấy tờ thì việc kiểm soát thông qua kiểm tra, đối chiếu thông tin của các giấy tờ đó trong tài khoản định danh điện tử có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ;

Như vậy, theo quy định trên thì người dân đã có thể xuất trình giấy tờ tích hợp VNeID thay giấy tờ giấy.

3. Cán bộ CSGT phải trực 24/24 tại Trung tâm điều hành Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư số 32/2023/TT-BCA, đơn vị Cảnh sát giao thông được giao quản lý Hệ thống giám sát phải bố trí cán bộ trực tại Trung tâm điều hành 24/24 giờ để vận hành hệ thống hoạt động liên tục, thông suốt, giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến, phát hiện các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Việc phát hiện, xử lý vi phạm thông qua Hệ thống giám sát được thực hiện theo quy định.

4. Điều kiện tổ chức tuần tra, giám sát công khai

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 32/2023/TT-BCA, khi tổ chức tuần tra, kiểm soát công khai phải có kế hoạch của Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng Công an cấp huyện trở lên.

Đồng thời, đảm bảo các nội dung sau:

- Sử dụng trang phục Cảnh sát theo quy định;

- Sử dụng phương tiện giao thông hoặc đi bộ để tuần tra, kiểm soát trong phạm vi tuyến, địa bàn được phân công;

- Sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật khác theo quy định.

5. Cán bộ CSGT được mặc thường phục khi tuần tra, kiểm soát công khai

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 32/2023/TT-BCA, Tổ Cảnh sát giao thông được bố trí một bộ phận cán bộ hóa trang (mặc thường phục), phối hợp với bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai theo kế hoạch.

Cụ thể, các trường hợp tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, gồm:

- Sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

- Đấu tranh phòng, chống tội phạm; tình hình an ninh, trật tự hoặc trật tự, an toàn giao thông đường bộ phức tạp.

Điều kiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang được thực hiện theo khoản 4 Điều 11 Thông tư số 32/2023/TT-BCA.

6. Xe đạp không còn là phương tiện giao thông khi tuần tra, kiểm soát

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 65/2020/TT-BCA, phương tiện giao thông khi tuần tra, kiểm soát của lực lương Cảnh sát giao thông bao gồm: Xe ô tô, mô tô tuần tra, kiểm soát, xe chuyên dùng, xe đạp.

Tuy nhiên, theo quy định mới tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 32/2023/TT-BCA thì phương tiện giao thông chỉ còn lại các phương tiện sau:

- Xe ô tô, mô tô tuần tra, kiểm soát;

- Xe chuyên dùng.

Như vậy, từ 15/9/2023, xe đạp không còn là phương tiện giao thông khi tuần tra, kiểm soát.

Yêu cầu đối với cán bộ Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm là gì?

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 32/2023/TT-BCA như sau:

Yêu cầu đối với cán bộ Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm

1. Thực hiện đúng quy định của pháp luật giao thông đường bộ; pháp luật xử lý vi phạm hành chính; Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thực hiện đúng, đầy đủ, có trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công theo quy định, kế hoạch tuần tra, kiểm soát đã được cấp có thẩm quyền ban hành; thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và Điều lệnh Công an nhân dân.

3. Khi tiếp xúc với Nhân dân và người có hành vi vi phạm pháp luật phải có lễ tiết, tác phong, thái độ, văn hóa ứng xử đúng mực và phù hợp.

4. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định.

5. Bảo đảm các yêu cầu, quy định khác của Bộ Công an.

Như vậy, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, cán bộ Cảnh sát giao thông có trách nhiệm tuân theo các nội dung nêu trên.

Thông tư số 32/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023./.

Xem chi tiết nội dung Thông tư số 32/2023/TT-BCA tại đây./.

(Ghi chú: Hình ảnh trong bài viết được lấy từ nguồn internet)

                                                            Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết