Hỏi đáp

Người gửi: Nguyễn Văn Nhân

Trên trục đường Nguyễn Đức Mậu buổi chiều có nhiều người dân căng lưới ngang đường để tổ chức đánh bóng, làm cản trở giao thông, ảnh hưởng đến người dân đi lại trên đường. Đề nghị cơ quan chức năng xử lý
26/12/2023

Cổng thông tin điện tử

Đặt câu hỏi