Hỏi đáp

Người gửi: Lê Viết Quản Trọng

Quán bar DOM ở 47 Nguyễn Thị Minh Khai bật nhạc ầm ĩ xuyên đêm, gây ảnh hưởng các hộ gia đình xung quanh. Chính quyền đã nhắc nhở nhưng cũng chỉ được 1 thời gian ngắn. Kính đề nghị cơ quan chắc năng xử lý dứt điểm tình trạng trên
26/12/2023

Cổng thông tin điện tử

Đặt câu hỏi