Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết cách tính lương, phụ cấp mới với cán bộ, viên chức

Thông tư 07 của Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn chi tiết cách tính lương, phụ cấp, hoạt động phí, áp dụng với chín nhóm cán bộ, công chức, viên chức.
content:

Thông tư 07 của Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn chi tiết cách tính lương, phụ cấp, hoạt động phí, áp dụng với chín nhóm cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 07/2024 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Thông tư 07 có hiệu lực thi hành từ ngày 5-7. Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 1-7-2024. Riêng các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở được tính lại tương ứng từ 1-7-2024. 

 

Áp dụng với chín nhóm đối tượng

Thông tư này được áp dụng với chín đối tượng. Cụ thể, (1) cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, TP thuộc TP trực thuộc Trung ương; ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

2. Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

3. Cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn được hưởng lương theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định 204/2004…

4. Người hưởng lương làm việc trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí.

5. Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

6. Đại biểu HĐND các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

8. Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022.

9. Các đối tượng được áp dụng Thông tư này để tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng (trong nước và ngoài nước) thuộc danh sách trả lương của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (kể cả tập sự công chức cấp xã) trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Cách tính lương, phụ cấp

Cán bộ, công chức, viên chức đang bị tạm đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam.

Về cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí, thông tư nêu rõ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 8 và 9 nêu trên thì căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở quy định tại Nghị định 73/2024 để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Mức lương thực hiện từ ngày 1-7-2024 sẽ bằng mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng nhân với hệ số lương hiện hưởng.

Với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở thì từ ngày 1-7 sẽ được tính bằng mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được tính bằng tổng mức lương, mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo, mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) nhân với tỉ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

Còn với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Về mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ 1-7-2024 sẽ được tính bằng mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng nhân hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

Riêng với mức hoạt động phí sẽ được tính bằng mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng nhân với hệ số hoạt động phí theo quy định.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, mức phụ cấp cụ thể với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 34 Nghị định 33/2023.

Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

Trường hợp người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 8 và 9 nêu trên.

Theo PLO

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết