Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Công ty TNHH Hiền Hải

content:

Thông báo công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Công ty TNHH Hiền Hải đối với dự án Mở rộng văn phòng làm việc kiêm giới thiệu sản phẩm và cơ sở gia công kinh doanh vật liệu xây dựng tại số 51, đường Nguyễn Chí Thanh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

1. Thông báo số 571/TNMT ngày 07/6/2024 (xem tại đây)

2. Thuyết minh báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án (xem chi tiết tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết