Tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng

content:

UBND thành phố Vinh thông tin tuyên truyền một số phương thức tội phạm dùng để lừa đảo trên không gian mạng và các biện pháp phòng, chống lừa đảo để nhân dân cảnh giác

1. Một số phương thức tội phạm mạng sử dụng để lừa đảo trực tuyến và khuyến nghị người dân cách phòng tránh (xem chi tiết tại đây)

2. Một số biện pháp để người dân phòng tránh lừa đảo trực tuyến phổ biến hiện nay (xem chi tiết tại đây)

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết