Tên gọi, quy mô diện tích tự nhiên, dân số dự kiến của 43 đơn vị hành chính cấp xã mới ở Nghệ An sau sáp nhập

Tên gọi, quy mô diện tích tự nhiên, dân số dự kiến của 43 đơn vị hành chính cấp xã mới ở Nghệ An sau sáp nhập
content:

Tên gọi, quy mô diện tích tự nhiên, dân số dự kiến của 43 đơn vị hành chính cấp xã mới ở Nghệ An sau sáp nhập

Thành Duy - baonghen.vn  • 12/06/2024 10:49

Sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã, từ 460 hiện nay xuống còn 412 đơn vị gồm: 362 xã, 17 thị trấn, 33 phường.

Giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Nghệ An thực hiện sắp xếp 92 đơn vị hành chính cấp xã (65 đơn vị không đủ tiêu chuẩn và 27 đơn vị đủ tiêu chuẩn liền kề) thành 44 đơn vị (trong đó 43 đơn vị thành lập mới và 1 đơn vị hành chính điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số).

bna_uploaded-maihoabna-2024_04_30-_bna-cu-tri-xom-xuan-tan-xa-hung-thinh-anh-mai-hoa-261.jpeg
Cử tri xóm Xuân Tân, xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên) tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến về việc sáp nhập xã. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

Vừa qua, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2025.

Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh gửi Bộ Nội vụ thẩm định trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thời gian tới.

Dưới đây là tên gọi, quy mô diện tích tự nhiên, dân số của 43 đơn vị hành chính cấp xã mới ở Nghệ An sau sáp nhập nếu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua

Huyện Đô Lương: Sau sắp xếp, huyện Đô Lương giảm 1 đơn vị hành chính cấp xã, còn 32 đơn vị, gồm 1 thị trấn và 31 xã.

- Thành lập xã Bạch Ngọc trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Ngọc Sơn, Lam Sơn. Xã Bạch Ngọc sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 23,17km2, quy mô dân số 10.345 người.

Huyện Tân Kỳ: Sau sắp xếp, huyện Tân Kỳ giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã, còn 20 đơn vị, gồm 1 thị trấn và 19 xã.

- Thành lập xã Bình Hợp trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Nghĩa Hợp, Nghĩa Bình. Xã Bình Hợp sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 55,51km2, quy mô dân số 9.941 người.

- Thành lập xã Hoàn Long trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Tân Long, Nghĩa Hoàn. Xã Hoàn Long sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 38,94km2, quy mô dân số 10.462 người.

Huyện Nghĩa Đàn: Sau sắp xếp, huyện Nghĩa Đàn giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã, còn lại 20 đơn vị, gồm 1 thị trấn và 19 xã.

- Sáp nhập toàn bộ xã Nghĩa Phú và xã Nghĩa Thọ, lấy tên là xã Nghĩa Thọ. Xã Nghĩa Thọ sau khi sáp nhập có diện tích tự nhiên 37,24km2, quy mô dân số 6.377 người.

- Sáp nhập toàn bộ các xã Nghĩa Hiếu, Nghĩa Thịnh và xã Nghĩa Hưng, lấy tên là xã Nghĩa Hưng. Xã Nghĩa Hưng sau khi sáp nhập có diện tích tự nhiên 43,34km2, quy mô dân số 15.044 người.

Huyện Quỳnh Lưu: Sau sắp xếp, huyện Quỳnh Lưu giảm 8 đơn vị hành chính cấp xã, còn lại 25 đơn vị, gồm 1 thị trấn, 24 xã.

- Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Quỳnh Hồng; một phần thôn 1 xã Quỳnh Hưng, một phần thôn 7, xã Quỳnh Bá và thị trấn Cầu Giát, lấy tên là thị trấn Cầu Giát. Thị trấn Cầu Giát sau khi sáp nhập có diện tích tự nhiên 7,89km2, quy mô dân số 21.886 người.

- Thành lập xã Thuận Long trên cơ sở trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Quỳnh Long, Quỳnh Thuận. Xã Thuận Long sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 8,12km2, quy mô dân số 17.355 người.

- Thành lập xã Văn Hải trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Sơn Hải, Quỳnh Thọ. Xã Văn Hải sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 7,09km2, quy mô dân số 21.185 người.

- Thành lập xã Phú Nghĩa trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Tiến Thủy, Quỳnh Nghĩa. Xã Phú Nghĩa sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 10,88km2, quy mô dân số 20.308 người.

- Thành lập xã Quỳnh Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Quỳnh Hoa, Quỳnh Mỹ. Xã Quỳnh Sơn sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 16,1km2, quy mô dân số 10.987 người.

- Thành lập xã Minh Lương trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Quỳnh Minh, Quỳnh Lương. Xã Minh Lương sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 8,84km2, quy mô dân số 13.709 người.

- Thành lập xã Bình Sơn trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số xã Quỳnh Hưng, một phần xã Quỳnh Bá và xã Quỳnh Ngọc. Xã Bình Sơn sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 12,99km2, quy mô dân số 23.153 người.

Huyện Con Cuông: Sau sắp xếp, huyện Con Cuông giảm 1 đơn vị hành chính cấp xã, còn 12 đơn vị, gồm 1 thị trấn, 11 xã.

- Thành lập thị trấn Trà Lân trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số thị trấn Con Cuông; toàn bộ thôn Tiến Thành (xã Chi Khê); xã Bồng Khê. Thị trấn Trà Lân sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 33,8km2, quy mô dân số 13.704 người.

Huyện Thanh Chương: Sau sắp xếp, huyện Thanh Chương giảm 9 đơn vị hành chính cấp xã, còn lại 29 đơn vị, gồm 1 thị trấn, 28 xã.

- Thành lập thị trấn Dùng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Thanh Lĩnh, Thanh Đồng và thị trấn Thanh Chương. Thị trấn Dùng sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 19,85km2, quy mô dân số 23.672 người.

- Thành lập xã Minh Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Thanh Hòa, Thanh Nho. Xã Minh Sơn sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 30,5km2, quy mô dân số 7.830 người.

- Thành lập xã Thanh Quả trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Thanh Chi, Thanh Khê. Xã Thanh Quả sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 17,46km2, quy mô dân số 11.387 người.

- Thành lập xã Kim Bảng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Thanh Long, Võ Liệt. Xã Kim Bảng sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 23,74km2, quy mô dân số 15.468 người.

- Thành lập xã Xuân Dương trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Xuân Tường, Thanh Dương. Xã Xuân Dương sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 17,8km2, quy mô dân số 12.611 người.

- Thành lập xã Minh Tiến trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Thanh Lương, Thanh Yên, Thanh Khai. Xã Minh Tiến sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 20,37km2, quy mô dân số 19.522 người.

- Thành lập xã Mai Giang trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Thanh Giang, Thanh Mai. Xã Mai Giang sau thành lập có diện tích tự nhiên 50,1km2, quy mô dân số 11.826 người.

Huyện Diễn Châu: Sau sắp xếp, huyện Diễn Châu giảm 5 đơn vị hành chính cấp xã, còn lại 32 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn, 31 xã.

- Thành lập thị trấn Diễn Thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Diễn Châu và xã Diễn Thành. Thị trấn Diễn Thành sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 7,32km2, quy mô dân số 21.605 người

- Thành lập xã Xuân Tháp trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Diễn Xuân, Diễn Tháp. Xã Xuân Tháp sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 7,65km2, quy mô dân số 14.305 người.

- Thành lập xã Ngọc Bích trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Diễn Ngọc, Diễn Bích. Xã Ngọc Bích sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 5,65km2, quy mô dân số 29.241 người.

- Thành lập xã Hùng Hải trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Diễn Hùng, Diễn Hải. Xã Hùng Hải sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 10,55km2, quy mô dân số 15.647 người.

- Thành lập xã Hạnh Quảng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Diễn Hạnh và Diễn Quảng. Xã Hạnh Quảng sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 9,3km2, quy mô dân số 14.941 người.

Huyện Hưng Nguyên: Sau khi sắp xếp, huyện Hưng Nguyên giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã, còn lại 15 đơn vị, gồm 1 thị trấn và 14 xã.

- Thành lập xã Thịnh Mỹ trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Hưng Mỹ, Hưng Thịnh. Xã Thịnh Mỹ sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 9,59km2, quy mô dân số 10.966 người.

- Thành lập xã Thông Tân trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Hưng Thông và Hưng Tân. Xã Thông Tân sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 10,39km2, quy mô dân số 10.068 người.

- Thành lập xã Phúc Lợi trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Hưng Phúc và Hưng Lợi. Xã Phúc Lợi sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 12,69km2, quy mô dân số 9.588 người.

Huyện Nam Đàn: Sau sắp xếp, huyện Nam Đàn giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã, còn 17 đơn vị, gồm 1 thị trấn và 16 xã.

- Thành lập xã Nghĩa Thái trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Nam Nghĩa và Nam Thái. Xã Nghĩa Thái sau thành lập có diện tích tự nhiên 23,9km2, quy mô dân số 9.744 người.

- Thành lập xã Xuân Hồng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Hồng Long và Xuân Lâm. Xã Xuân Hồng sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 16,75km2, quy mô dân số 14.475 người.

Huyện Yên Thành: Sau khi sắp xếp, huyện Yên Thành giảm 7 đơn vị hành chính cấp xã, còn 32 đơn vị gồm 1 thị trấn, 31 xã.

- Thành lập thị trấn Hoa Thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Hoa Thành và thị trấn Yên Thành. Thị trấn Hoa Thành sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 6,09km2, quy mô dân số 11.500 người.

- Thành lập xã Vân Tụ trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Khánh Thành và Công Thành. Xã Vân Tụ sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 117,97km2, quy mô dân số 20.756 người.

- Thành lập xã Đông Thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Hợp Thành và Nhân Thành. Xã Đông Thành sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 14km2, quy mô dân số 18.000 người

- Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Đại Thành và xã Minh Thành, lấy tên là xã Minh Thành. Xã Minh Thành sau khi sáp nhập có diện tích tự nhiên 32,79km2, quy mô dân số 9.961 người

- Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Lý Thành vào xã Liên Thành, lấy tên là xã Liên Thành. Xã Liên Thành sau khi sáp nhập có diện tích tự nhiên 15,45km2, quy mô dân số 112.239 người.

- Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Hồng Thành và xã Phú Thành, lấy tên là xã Phú Thành. Xã Phú Thành sau khi sáp nhập có diện tích tự nhiên 11,69km2, quy mô dân số 16.224 người.

- Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Hùng Thành vào xã Hậu Thành, lấy tên là xã Hậu Thành. Xã Hậu Thành sau khi sáp nhập có diện tích tự nhiên 23,49km2, quy mô dân số 13.200 người.

Huyện Nghi Lộc: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và mở rộng không gian đô thị Vinh, huyện Nghi Lộc giảm 6 đơn vị hành chính cấp xã, còn lại 23 đơn vị, gồm 1 thị trấn và 22 xã.

- Thành lập xã Diên Hoa trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Nghi Hoa và Nghi Diên. Xã Diên Hoa sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 11,84km2, quy mô dân số 16.823 người.

- Thành lập xã Thịnh Trường trên cơ sở nhập toàn xã diện tích tự nhiên và dân số các xã: Nghi Thịnh và Nghi Trường. Xã Thịnh Trường sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 14,32km2, quy mô dân số 12.727 người.

Huyện Anh Sơn: Sau khi sắp xếp, huyện Anh Sơn giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã, còn lại 19 đơn vị gồm 1 thị trấn và 18 xã.

- Thành lập thị trấn Kim Nhan trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Thạch Sơn và thị trấn Anh Sơn. Thị trấn Kim Nhan sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 7,92km2, quy mô dân số 9.908 người.

- Thành lập xã Tam Đỉnh trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã: Tam Sơn và Đỉnh Sơn. Xã Tam Đỉnh sau khi thành lập có diện tích tự nhiên 36,84km2, quy mô dân số 10.958 người.

Thành phố Vinh: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và mở rộng không gian đô thị Vinh, thành phố Vinh có 33 đơn vị hành chính cấp xã.

- Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số phường Hồng Sơn và phường Vinh Tân và lấy tên là phường Vinh Tân. Phường Vinh Tân sau khi sáp nhập có diện tích tự nhiên 5,54km2, quy mô dân số 32.157 người.

- Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các phường Đội Cung, Lê Mao, Quang Trung; lấy tên là phường Quang Trung. Phường Quang Trung sau khi sáp nhập có diện tích tự nhiên 2,12km2, quy mô dân số 38.511 người.

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

content:

Thời tiết