LĨNH VỰC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
04-NQ/Th.U 03/11/2021 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ về xây dựng đô thị thông minh thành phố Vinh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo Tải về
2203/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Danh Dũng - bà Hồ Thị Cúc tại khối 5 (nay là khối Dũng Quyết), phường Trung Đô Tải về
2163/QĐ-UBND 24/05/2022 Thu hồi đất thực hiện dự án Chia lô đất ở dân cư tại xóm Yên Vinh xã Hưng Đông (đợt 2) Tải về
05/QĐ-UBND 04/01/2021 V/v thu hôi đất thực hiện dự án khu tái định cư tại xóm 21 xã nghi phố vinh phục vụ GPMB dự án đường giao thông Vinh - Cửa Lò Tải về
7704 21/12/2020 V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân Tải về
Quyết định số 5607/QĐ-UBND 01/10/2020 V/v giao đất tái định cư cho hộ gia đình cá nhân Tải về
100/KH-UBND 14/05/2020 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016 đến năm 2021" trên địa bàn thành phố Tải về
92/KH-UBND 05/05/2020 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" Tải về
2093/QĐ-UBND 28/04/2020 Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố Vinh Tải về
03/2019/NQ-HĐND 18/09/2019 Nghị quyết về Ban hành một số cơ chế, chính sách trong đầu tư phát triển đô thị thành phố Vinh Tải về
04/CT-UBND 29/05/2019 V.v triển khai xét tốt nghiệp THCS và các kỳ thi năm 2019 Tải về
7838 07/11/2017 v.v phê duyệt Đề án quản lý, bảo tồn và phát huy các di tích trên địa thành phố Vinh giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo Tải về
01/CT-UBND 17/01/2019 Về việc tăng cường Công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2019 trên địa bàn thành phố Vinh Tải về
756/TB-UBND 24/12/2018 Thông báo kết quả xét duyệt đối tượng xin giao đất không thông qua đấu giá cho hộ gia đình ông Nguyễn Phước Vinh tại khu xen dắm dân cư ở Yên Giang, Đông Vĩnh Tải về
17/NQ-HĐND 18/12/2018 Nghị quyết v.v phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 Tải về
18/NQ-HĐND 18/12/2018 Nghị quyết v.v tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND thành phố Vinh khóa XXI nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
12/NQ-HĐND 18/12/2018 Nghị quyết về chương trình xây dựng và ban hành nghị quyết năm 2019 của HĐND thành phố Vinh Tải về
11/NQ-HĐND 18/12/2018 Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri giai đoạn 2015-2018 Tải về
13/NQ-HĐND 18/12/2018 Nghị quyết thông qua kết quả giám sát công tác thu và chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Vinh, giai đoạn 2015-2018 Tải về
10/NQ-HĐND 18/12/2018 Nghị quyết xử lý kết quả rà soát nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND thành phố Vinh ban hành từ ngày 31/12/2018 trở về trước Tải về
<<   <  1  2  >  >>