Phường Đông Vĩnh xây dựng 19 mô hình dân vận khéo (24/10/2019 07:35 AM)

Năm 2019 phường Đông Vĩnh xây dựng thành công 19 mô hình dân vận khéo. Đây là đánh giá được ghi nhận tại hội nghị tổng kết PT thi đua xây dựng mô hình dân vận khéo do phường tổ chức.

Upload

Các tập thể xuất sắc trong PT thi đua xây dựng mô hình dân vận khéo được khen thưởng

Nhờ thực hiện có hiệu quả các mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, phường Đông Vĩnh đã vận động nhân dân đóng góp gần 900 triệu đồng xây dựng 15 công trình hạ tầng; hỗ trợ 1 hội viên xóa đói giảm nghèo; mô hình xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị đã góp phần xóa quảng cáo rao vặt đạt tỷ lệ trên 95%; Giải quyết dứt điểm tụ điểm đổ rác tại ngã tư đường Nguyễn Trường Tộ - Trần Bình Trọng. Vận động nhân dân giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình xây dựng trên địa bàn. Huy động hội viên vùng giáo tham gia sinh hoạt phụ nữ với tỷ lệ 96%...Tại hội nghị tổng kết, 6 tập thể xuất sắc trong PT thi đua xây dựng mô hình dân vận khéo đã được khen thưởng.

Ngân Hà/VRTV

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu