TP Vinh vận động trên 5 tỷ đồng quỹ khuyến học (26/11/2019 07:54 AM)

Năm 2019, Thành phố Vinh vận động trên 5 tỷ đồng quỹ khuyến học, 88,3% gia đình đạt gia đình học tập, 89% đơn vị đạt đơn vị học tập là kết quả nổi bật được đánh giá tại hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2019.

Upload

 

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm, các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được triển khai rộng rãi. Tết khuyến học 2019, đã có gần 3 nghìn lượt học sinh được khen thưởng và trao học bổng với số tiền trên 800 triệu đồng. Trong tháng khuyến học, toàn thành phố đã huy động được gần 4 tỷ đồng, trao thưởng cho trên 18 nghìn lượt học sinh với số tiền 3 tỷ đồng. Riêng Thành hội đã trao thưởng cho 1666 học sinh với số tiền 50 triệu đồng. Với những kết quả đạt được, năm 2019 TP có 3 tập thể, 3 cá nhân được đề nghị trung ương hội khuyến học tặng bằng khen, 6 tập thể và cá nhân được Tỉnh hội khen. Dịp này hội khuyến học thành phố đã tặng giấy khen cho 29 tập thể, 23 cá nhân.

Upload

Hội khuyến học thành phố đã tặng giấy khen cho 29 tập thể, 23 cá nhân.

Ngân Hà/VRTV

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu