Bầu cử khối trưởng nhiệm kỳ 2022-2025 (23/05/2022 04:48 PM)
Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể, các đồng chí công chức chuyên quản và cử tri đại diện hộ gia đình 11 khối dân cư.                 
       
Quang cảnh Hội nghị bầu cử khối trưởng, Thanh tra Nhân dân (khối Yên Phúc)
Hội nghị đã diễn ra với không khí vui tươi, phấn khởi, dân chủ, khách quan, tỷ lệ cử tri tham gia từ 90% đến 98%, đúng quy trình được quy định tại Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Đặc biệt, các Hội nghị tại 11 khối dân cư đều được cử tri lựa chọn hình thức bầu cử bằng giơ tay, với sự đồng thuận cao. 
Cử tri bầu cử bằng hình thức giơ tay (khối Yên Vinh)
Nhân sự dự bầu khối trưởng được Ban công tác Mặt trận giới thiệu tại Hội nghị hợp ý Đảng, lòng dân đã nhận được sự ủng hộ của cử tri đại diện hộ gia đình tham dự Hội nghị. Cử tri sáng suốt lựa chọn, bầu cử  9/11 khối trưởng tái cử nhiệm kỳ 2022- 2025, 11/11 khối trưởng đều là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, 8/11 thành viên Ban TTND tái cử nhiệm kỳ 2022-2024.
Chúc mừng khối trưởng nhiệm kỳ 2022- 2025 (Khối Yên Bình)
Hội nghị bầu cử khối trưởng nhiệm kỳ 2022- 2025, thành viên Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022- 2024 đã thành công tốt đẹp. Nhiệm kỳ mới, trong giai đoạn tăng tốc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hưng Phúc lần thứ IV đã đề ra, đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ phường đến khối phải luôn tập trung, đoàn kết và tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ. Hy vọng với vai trò, trách nhiệm của khối trưởng nói riêng cùng tập thể Chi uỷ, cán bộ các tổ chức đoàn thể các khối dân cư nói chung sẽ phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy sức mạnh toàn dân, tinh thần đoàn kết, đồng lòng, ý thức văn minh đô thị của Nhân dân góp phần vào những thành tích, kết quả tốt đẹp của toàn phường, xây dựng phường Hưng Phúc phát triển bền vững, xứng đáng là phường đạt chuẩn đô thị văn minh.
Thanh Hà - phường Hưng Phúc

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu