TP Vinh hội nghị hưởng ứng ngày pháp luật 9/11 (08/11/2019 11:05 AM)

TP Vinh tổ chức hội nghị hưởng ứng ngày pháp luật 9/11. Phổ biến, quán triệt luật an ninh mạng và luật bảo vệ bí mật nhà nước.

Upload

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 và tìm hiểu những nội dung mới của Luật An ninh mạng và Luật Phòng, luật bảo vệ bí mật nhà nước.  Hội nghị nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao và phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Qua đó, nâng cáo ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần tạo sự chuyển biến mới về chất lượng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong tình hình mới.

Hải Yến/VRTV

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu