Phường Hà Huy Tập triển khai công tác huấn luyện dân quân tự vệ (12/04/2019 07:38 AM)

Phường Hà Huy Tập vừa triển khai công tác huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019.

Upload

Lực lượng dân quân tự vệ phường Hà Huy Tập

Trong thời gian 12 ngày, các học viên được học tập các chuyên đề về đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước trong giai đoạn hiện nay; Lịch sử biển đảo Việt Nam; Quan điểm của Đảng ta về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương; tình hình chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh phương Hà Huy Tập; Một số nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng an ninh, dự bị động viên, biên giới quốc gia, biên phòng và phòng thủ dân sự. Sau phần lý thuyết các học viên được học tập huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, huấn luyện đội ngũ chiến thuật và kiểm tra bắn đạn thật.

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu