Ban thường vụ Thành ủy họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2021 (25/02/2021 03:32 PM)

Thực hiện CT làm việc năm 2021, Chiều ngày 23 tháng 2, BTV thành ủy tổ chức phiên họp thường kỳ để nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị TPV giai đoạn 2021 – 2025”; NQ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh giia đoạn 2021 -2025”. Đ.c Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy chủ trì cuộc họp.

Upload

Toàn cảnh hội nghị

Tại cuộc họp, BTV thành ủy đã nghe báo cáo dự thảo nghị quyết, kết cấu các phần của nghị quyết, mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, giải pháp, tổ chức thực hiện nghị quyết. Về cơ bản, các NQ được xây dựng bám sát các quyết định của thủ tướng chính phủ, kế hoạch của UBND tỉnh và NQ đại hội đảng bộ TP lần thứ 24 và tình hình thực tiễn của thành phố nhằm hướng tới xây dựng TP Vinh trở thành trung tâm KTVH vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023. Tuy nhiên, trên cơ sở góp ý của các đ.c trong BTV thành ủy, kết luận cuộc họp, đ.c chủ trì Phan Đức Đồng cũng đã nhấn mạnh: UBND thành phố cần phối hợp với văn phòng thành ủy để sửa chữa, hoàn thiện văn bản theo đúng tinh thần góp ý và chỉ đạo của BTV thành ủy, chỉnh sửa các câu từ còn khái quát, chưa cụ thể trong 1 số mục. Đối với NQ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh giai đoạn 2021 – 2025, phải đưa vào mục tiêu cụ thể là xây dựng đảng bộ quân sự, công an đạt trong sạch vững manh, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố tinh nhuệ hiện đại, BCH quân sự thành phố đạt danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới. Đối với nội dung 1, sau khi hoàn thiện văn bản NQ trình thường trực thành ủy cho ý kiến và ban hành NQ, đối với nội dung 2, UBND thành phố và văn phòng thành ủy sửa chữa, hoàn thiện văn bản NQ chuẩn bị trình tại cuộc họp BCH sắp tới.

Ngân Hà/VRTV

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu