Tờ rơi tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú năm 2020 (09/07/2021 04:53 PM)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện Luật Cư trú năm 2020 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021)

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Vinh đã biên soạn, in ấn và phát hành miễn phí tờ gấp có nội dung “Một số điểm mới của Luật Cư trú năm 2020” cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Hình ảnh tờ gấp

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu