Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân về Dự thảo quy hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thành phố Vinh (16/09/2019 09:09 AM)
Xem nội dung lấy ý kiến góp ý tại đây
 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu