Phòng Nội Vụ (17/10/2018 07:41 AM)

DANH SÁCH CÔNG CHỨC PHÒNG NỘI VỤ

(Có đến tháng 9/2018)

 

 

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC DANH

 

SỐ ĐIỆN THOẠI

 

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Ngô Thị Hường

Trưởng phòng2

Nguyễn Thanh Tùng

Phó trưởng phòng

0913.272.958

tungnvvinh@gmail.com

3

Phan Thị Phương Anh

Phó trưởng phòng

0986.246.024

phuonganhnvv@gmail.com

4

Phan Thùy Dung

Chuyên viên

0914.12.8668

dungnvtpvinh@gmail.com

5

Nguyễn Thị Khánh Chi

Chuyên viên

0912.522.322

khanhchi2311@gmail.com

6

Mai Phương Thảo

Chuyên viên

091.887.1286

maiphuongthao.pnv@gmail.com

78

Nguyễn Thị Thanh Trà

Chuyên viên

0911.770.033

nguyenthanhtra.pnv@gmail.com

9

Hoàng Lê Minh Đức

Chuyên viên

096666.3737

hoangleminhduc94@gmail.com

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu