Phòng Tài nguyên và Môi trường (12/12/2018 10:23 AM)

DANH SÁCH

Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tài nguyên – Môi trường

 

TT

Họvàtên

Chứcvụ

Điệnthoại

Hộpthưđiệntử

1

Nguyễn Văn Ngọc

Trưởng phòng

0912005929


2

Nguyễn Tiến Đạt

Phó phòng

0915091167


3

Hồ Anh Khoa

Phó phòng

0912626459

anhkhoavpdk@gmail.com

4

TrươngThị Ngân

Chuyên viên

0906266757

Ngan.ubtp@gmail.com

5

Đào Thị Vinh

Chuyên viên

0904861976

daothivinhna@gmail.com

6

Lê Minh Tuấn

Chuyên viên

0904965888

minhtuantnmttpvinh@gmail.com

7

NguyễnThị Vân Anh

Chuyên viên

0944403777

Nguyenanh22488@gmail.com

8

Phan Lê Hương

Chuyên viên

0914766298

Huonphan1983@gmail.com

9

Phạm Nam Khánh

Chuyên viên

0914555586

Himcoffee.vinh@gmail.com

10

Nguyễn Thị Hồng Vân

Chuyên viên

0932473585

vantnmttpvinh@gmail.com

11

NguyễnThị Minh Hạnh

Chuyên viên

0904708078

nguyenminhhanhna@gmail.com

12

Bùi Thị Huệ

Chuyên viên

0946312678

Buihue.viwa@gmail.com

13

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

0948403428

Thuyhang2209@gmail.com

14

Nguyễn Thị Thu Phương

Chuyên viên

0915445818

Phuongtnmt2011@gmail.com

15

Nguyễn Trọng Thắng

Chuyên viên

0944071010

laonhancodoc@gmail.com

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu