Phòng Tư pháp (12/12/2018 10:12 AM)

DANH SÁCH

Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tư Pháp

 

TT

Họvàtên

Chứcvụ

Điệnthoại

Hộpthưđiệntử

1

Lê Thị Thúy

Trưởngphòng

0919629286


2

LâmThịThúyQuyên

Phóphòng

0947131868

Lamthuyquyen28877@gmail.com

3

Phan ThịHuyền Trang

Phóphòng

0972902668

phantrangtptpvinh@gmail.com

4

NguyễnCôngTuệ

Chuyênviên

0904677426

congtuetuphap@gmail.com

5

HồThị Thanh Huyền

Chuyênviên

0988362696

thanhhuyensusu@gmail.com

6

NguyễnThị Thanh

Chuyênviên

0974422345

Nguyenthanh.ptp@gmail.com

7


 

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu