Phòng Kinh Tế (17/10/2018 07:52 AM)

                1. Về danh sách lãnh đạo và chuyên viên phòng Kinh tế:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Hộp thư điện tử

1

Hà Thái Sơn

Trưởng phòng

0913040604


2

Nguyễn Đình Thanh

Phó phòng3

Nguyễn Thị Hương Lê

Phó phòng

0974.082.456

huongle.kn@

gmail.com

4

Nguyễn Trang Nhung

Chuyên viên

0985.899.887

trangnhung.pkt

@gmail.com

5

Nguyễn Văn Cảnh

Chuyên viên

0973.028.999

0912.223.337

canhnghilien1970

@gmail.com

6

Nguyễn Thành Trung

Chuyên viên

0916.869.898

Trungnguyentcna

@gmail.com

7

Hoàng Thị Lan Anh

Chuyên viên

0968.885.559

Lananhpkt

@gmail.com

8

Mai Thị Lập

Chuyên viên

0919.107.383

0986.772.324

mailap88

@gmail.com

9

Nguyễn Hạnh Linh

Chuyên viên

0917.936.663

hanhlinh.11

@gmail.com

10

Nguyễn Thị Hoàng Thúy

Chuyên viên

0934.460.909

nguyenhoangthuyna@gmail.com

11

Hồ Thị Lệ Hằng

Chuyên viên

0976.460.234

0917.765.296

hangho315@gmail.

com

 

2. Các nội dung của phòng Kinh tế phụ trách:

2.1. Về các loại đặc sản thành phố Vinh

- Rau An toàn (Xóm 2, xóm 3, xã Nghi Liên)

- Trứng gà (Phường Đông Vĩnh, HTX Đức Trung)

- Nấm rơm, Dưa lưới (HTX Thuận Phát, xóm 5, xã Nghi Kim)

- Măng tây (Tổ hợp tác sản xuất măng tây xóm 8, xã Nghi Liên)

- Ổi ( xã Nghi Ân)

- Trứng chim cút, Trứng gà Ai Cập (Trang trại tổng hợp Long Hưng, xóm 6, xã nghi Kim)

- Nấm sò (Công ty ATC xã Hưng Lộc)

- Tôm (xã Hưng Hòa)

- Tinh bột nghệ (HKD Nguyễn Thị Hồng - Số 2 ngõ 6 đường Nguyễn Xuân Ôn, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; HKD Hằng Nga, Khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An; HKD Nguyễn Văn Đông Số 41 ngõ 38, đường Hồ Sỹ Dương, phường Hưng Bình…)

- Rượu (Vũ Hưng Thịnh, Số 2, ngõ 17, đường Đặng Như Mai, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

- Kẹo Cu đơ (đường Đinh Công Tráng)

- Dầu thực vật (HKD Việt Hiền AT -Số 11A ngõ 1, đường Minh Tân, khối Tân Tiến, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An; HKD Vân Tú, Số 8, ngõ 45, đường Xuân Thái, phường Quán Bàu, thành phố Vinh …)

2.2. Danh sách các làng nghề truyền thống trên địa bàn:

- Làng nghề chiếu cói Phong Thuận - xã Hưng Hoà;

- Làng nghề chiếu cói Phong Hảo - xã Hưng Hoà;

- Làng nghề hoa cây cảnh Xóm 4 - xã Nghi Liên;

- Làng nghề hoa cây cảnh Xóm Trung Mỹ -  xã Hưng Đông;

- Làng nghề hoa cây cảnh  Kim Phúc - xã Nghi Ân;

- Làng nghề hoa cây cảnh  Kim Chi - xã Nghi Ân;

- Làng nghề hoa cây cảnh  Kim Mỹ - xã Nghi Ân;

- Làng nghề rượu xóm Xuân Trung xã Nghi Đức.

3.3. Danh sách các khu, cụm công nghiệp

- Khu công nghiệp Bắc Vinh

- Cụm công nghiệp Hưng Lộc

- Cụm công nghiệp Nghi Phú

- Cụm công nghiệp Đông Vĩnh

- Cụm công nghiệp Hưng Đông

3.4. Các văn bản chỉ đạo, điều hành

    - Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 04/4/2018 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Vinh năm 2018.

    - Công văn số 721/UBND-KT ngày 01/2/2018 về tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, xử lý trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn thực phẩm.

    - Công văn số 7912/UBND-KT ngày 20/12/2017 về tăng cường công tác quản lý, phát triển chợ trên địa bàn thành phố.

    - Kế hoạch số 29/KH – UBND ngày 08/02/2018 về việc Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Vinh năm 2018.

    - Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 09/02/2018 về việc triển khai thực hiện chương trình khuyến nôn

    - Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 04/4/2018 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Vinh năm 2018.

    - Công văn số 721/UBND-KT ngày 01/2/2018 về tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, xử lý trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn thực phẩm.

    - Công văn số 7912/UBND-KT ngày 20/12/2017 về tăng cường công tác quản lý, phát triển chợ trên địa bàn thành phố.

    - Kế hoạch số 29/KH – UBND ngày 08/02/2018 về việc Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Vinh năm 2018.

    - Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 09/02/2018 về việc triển khai thực hiện chương trình khuyến nông - khuyến ngư năm 2018;

    - Kế hoạch số 174/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 về Kế hoạch tổ chức sản xuất vụ Xuân năm 2018;

    - Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2018; 

    - Quyết định số 5289/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức sản xuất vụ Đông năm 2018

    - khuyến ngư năm 2018;

    - Kế hoạch số 174/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 về Kế hoạch tổ chức sản xuất vụ Xuân năm 2018;

    - Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2018; 

    - Quyết định số 5289/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức sản xuất vụ Đông năm 2018

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu