Phòng Văn Hóa - Thông tin (17/10/2018 02:11 PM)

TT

Họtên

Chứcvụ

Đơn vị

Ghi chú

1

Nguyễn Hữu Trung

Trưởng phòng

Phòng VH-TT

0916023678

2

Phạm Thị Oanh

Phó phòng

Phòng VH-TT

0984699226

3

Hồ Như Kiên

Chuyên viên

Phòng VH-TT

0947172828

4

Nguyễn Đình Cảnh

Chuyên viên

Phòng VH-TT

0904937685

5


6

Lương Thị Giang

Chuyên viên

Phòng VH-TT

0913837998

7

Trần Thị Thương

Chuyên viên

Phòng VH-TT

0915200251


 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu