UBND THÀNH PHỐ (10/01/2019 03:25 PM)

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VINH

Đ/c: Trần Ngọc Tú

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Vinh


 Đ/c: Trần Thị Cẩm Tú

Ủy viên BTV thành ủy

Phó Chủ tịch  UBNDĐ/c: Nguyễn Sỹ Diệu

Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố

 Phó Chủ tịch UBND Đ/c: Lê Sỹ Chiến

Ủy viên BTV Thành ủy

 Phó Chủ tịch UBND


Đ/c: Trần Quang Lâm

Ủy viên BCH Đảng bộ TP

Phó chủ tịch UBND

 

 

 

II. Lãnh đạo các phòng chuyên môn:

1. Văn phòng HĐND – UBND:

- Chánh văn phòng: Võ Khắc Hùng - ĐT:02383.843.174 – DĐ: 0912221182

- Phó chánh VP: Nguyễn Thu Hiền – ĐT: 02383.843.976 – DĐ: 0983480345

- Phó Chánh VP: Nguyễn Trung Thành –ĐT: 02383.587.038 – DĐ: 0949887575

- Phó Chánh VP: Trần Thị Thúy Hằng – ĐT: 0912544111

2. Phòng Quản lý Đô thị:

- Trưởng phòng: Nguyễn Việt Đức – ĐT: 0912125355

- Phó Trưởng phòng: Đặng Hiếu Lam – ĐT: 0973086666

- Phó Trưởng phòng: Trần Trung Quân – ĐT: 0915050580

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Trưởng phòng: Hoàng Thị Phương Thảo – ĐT: 0913054254

- Phó Trưởng phòng: Ngô Thị Nguyệt – ĐT: 0913355776

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Trường Sơn – ĐT: 0912627802

4. Phòng Lao động TB và XH:

- Trưởng phòng: Thái Thanh Hà – ĐT: 0902126199

- Phó Trưởng phòng: Đường Thị Vân Hạnh – ĐT: 0914573488

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh An – ĐT: 0912122728

5. Phòng Y tế:

- Trưởng Phòng: Hồ Thị Hoa – ĐT: 02383.591104 – DĐ: 0946078803

-------các phòng Văn hóa – Thông tin, Nội vụ, TCKH, TNMT… đã có danh sách

6. Ban Tiếp dân:

Trưởng ban: Phùng Thị Hà – ĐT 0911921379

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu