UỶ BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ THÀNH PHỐ (10/01/2019 03:36 PM)

I. Ủy ban MTTQ:

1. Chủ tịch: Nguyễn Thị Ánh Tuyết

2. Phó Chủ tịch: Ngô Hồng Yến – ĐT: 02383.560450

3. Phó Chủ tịch: Lê Văn Phượng

4. Văn phòng – ĐT: 02383842958

II. Hội Liên hiệp phụ nữ

1. Chủ tịch: Nguyễn Thị Trang Hòa : 02383.835675

2. Phó chủ tịch: 

3. Phó Chủ tịch:

III. Thành đoàn Vinh

1. Bí thư: Lê Võ Sỹ

2. Phó Bí thư: Hồ Đức Việt

3. Phó Bí thư: Nguyễn Bá Thắng

4. Văn Phòng: 02383844631

IV. Hội Nông dân:

Chủ tịch: Trương Xuân Huệ - ĐT 02383.841277

Phó Chủ tịch: Võ Hoàng Thạch – ĐT: 0984964636

Văn phòng: Phan Đình Chiến -  ĐT: 0915129955

V. Hội cựu chiến binh:

- Chủ tịch: Nhữ Sỹ Khang – ĐT 02383.847382

- Phó chủ tịch: Lê Hữu Tần – ĐT 0913274443

- Phó chủ tịch: Trần Văn Chương – ĐT 0986704199

- Văn phòng: Bạch Thị Hường – 02383.847382

VI. Liên đoàn lao động Thành phố

Chủ tịch: Thái Lê Cường

Phó chủ tịch: 

Phó chủ tịch: Trần Lệ Thi – ĐT 0912282456

 | 
 
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu