Hội đồng nhân dân thành phố Vinh (10/01/2019 03:25 PM)

THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

 Đ/C: Nguyễn Văn Lư

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch  HĐND thành phố Vinh

 

 Đ/c: Lê Văn Ngọc

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch  HĐND thành phố Vinh

 

 

 

 

 

Ban Kinh tế xã hội:

- Trưởng ban: Nguyễn Văn Chỉnh

- Phó trưởng ban Kinh tế xã hội: Nguyễn Thị Linh

Ban pháp chế:

- Trưởng ban: Võ Khắc Hùng

- Phó Trưởng ban: Đỗ Đình Quang

 | 
 
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu