Giới thiệu Phường Cửa Nam (22/06/2018 10:23 AM)

Phường Cửa Nam nằm phía Tây thành phố Vinh (Nghệ An) có rất nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế dịch vụ - thương mại và du lịch. Trên địa bàn phường, hệ thống giao thông phát triển mạnh, gồm đường sắt, đường bộ, đường thủy. Phường có Thành cổ, nhà thờ Cầu Rầm, chùa Cần Linh, khu thương mại, công viên giải trí… được mọi người ví như là một thành phố thu nhỏ, là điểm du lịch vô cùng hấp dẫn của nhân dân thành phố Vinh.

Những năm gần đây, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, địa bàn là trung tâm hoạt động tôn giáo (đạo Công giáo, đạo Phật), được sự quan tâm của các ban ngành cấp trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cửa Nam nỗ lực phấn đấu và gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả mọi lĩnh vực.

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy phường Cửa Nam đã xây dựng được 5 chương trình, đề án phát triển kinh tế phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời lãnh đạo UBND phường triển khai thực hiện có hiệu quả 4/5 chương trình, đề án góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn một cách toàn diện. Bên cạnh đó, chỉ đạo khai thác và phát huy tối đa mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đặc biệt tập trung phát triển ngành nghề truyền thống, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Khuyến khích mở mang du nhập ngành nghề mới nhằm thu hút lao động, giải quyết việc làm và tăng cường xuất khẩu lao động để nâng cao mức sống của người dân. Nhờ vậy, hàng năm các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tăng trưởng khá.

Trụ sở UBND phường được xây dựng khang trang

Nhiều khu vực trên địa bàn hình thành các cụm công nghiệp nhỏ. Phố nghề, phố chuyên doanh hoạt động có hiệu quả, nhiều sản phẩm và lượng hàng hóa trên thị trường dồi dào, đa dạng, phong phú. Đặc biệt, trong thời gian qua phường đã tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển phố nghề, phố chuyên doanh và thực hiện các đề án của thành phố về tổ chức và đổi mới HTX, xây dựng phố ăn đêm.

Công tác quản lý đô thị, đất đai và xây dựng cơ bản được Đảng ủy, chính quyền xác định là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Mặc dù trên địa bàn phường có Thành cổ Vinh gồm 4 khối dân cư, các cơ quan và nhiều khu tập thể với gần 700 hộ dân sinh sống. Công viên Thành cổ đã được quy hoạch nhiều năm nay đã được thực hiện. Các biện pháp quản lý về đô thị, đất đai, xây dựng cơ bản, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị được tăng cường có hiệu quả và tiến bộ. Các vụ việc vi phạm quy hoạch, lấn chiếm đất đai được tập trung giải quyết kịp thời, việc giao đất và cho thuê đất được thực hiện theo đúng quy định.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đạt kết quả khá. 

Song song với phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội phường Cửa Nam cũng có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin, tuyên truyền diễn ra sôi nổi, rộng khắp, tạo được bước chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa của nhân dân. Công tác y tế, dân số, gia đình trẻ em, xóa đói giảm nghèo có nhiều tiến bộ. Phường đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Các chính sách xã hội được Đảng ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo, phường đã lãnh đạo các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội lập dự án vay vốn từ ngân hàng chính sách cho hàng trăm lượt người vay đầy tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động có nhiều chuyển biến 

Bên cạnh đó, phường đặc biệt quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học. Đảng ủy, chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo các trường học thực hiện tốt cuộc vận động 2 không với 4 nội dung. Phong trào xây dựng đường phố, ngõ hẻm xanh – sạch – đẹp được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đến nay có 25 ngõ được công nhận ngõ phố văn minh.

Là địa bàn được tỉnh và thành phố xác định là trọng điểm phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Hoạt động của các loại tội phạm hình sự và ma túy diễn ra hết sức phức tạp. Trên địa bàn phường có Nhà thờ Cầu Rầm và chùa Cần Linh là 2 địa điểm hoạt động tôn giáo. Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về tôn giáo. Vận động đồng bào có đạo làm tốt nghĩa vụ công dân, tranh thủ được các chức sắc trong tôn giáo, được thành phố công nhận là đơn vị điển hình trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh vùng giáo.

Bên cạnh lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng đặc biệt được quan tâm. Đảng ủy phường Cửa Nam đã triển khai quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến tận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã đi vào cuộc sống, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương. Triển khai thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhờ vậy nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân có bước chuyển biến tích cực. 

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng ủy, chính quyền phường Cửa Nam tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, huy động tối đa sức mạnh tập thể, tập trung phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, hướng tới xây dựng phường ngày càng giàu mạnh, văn minh.

 

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu