Phường xã (10/01/2019 03:39 PM)

1. Phường Bến Thủy:

Chủ tịch – Nguyễn Văn Ngọc

Email: nguyenvanngoc198087@gmail.com

Phó Chủ tịch: Nguyễn Khắc Khánh

Email: khanhbenthuy@gmail.com

Phó Chủ tịch: Trần Thị Minh Hiền

Email: hienpctbt@gmail.com

2. Phường Cửa Nam

Chủ tịch: Trần Văn Trí

Email: trantri69@gmail.com

Phó Chủ tịch: Trần Hoàng Tuấn

Email: trantuanubndcuanam@gmail.com

3. Phường Đội Cung:

Chủ tịch: Võ Tuấn Anh

Email: votuananhdc@gmail.com

Phó Chủ tịch: Trần Xuân Hải

Email: tranxuanhai79@gmail.com

4. Phường Đông Vĩnh:

Chủ tịch: Cao Xuân Toàn

Email: caovantan37@gmail.com

Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Tiến

Email: vantien20169@gmail.com

5. Phường Hà Huy Tập:

Chủ tịch: Đặng Thị Hòa

Email: dangthihoa.hht@gmail.com

Phó Chủ tịch: Ngô Xuân Nam

Phó Chủ tịch: Phạm Đức Thọ

Email: thodaica78@gmail.com

6. Phường Hồng Sơn:

Chủ tịch: Nguyễn Tiến Đạt

Email: tiendathtn@gmail.com

Phó chủ tịch: Từ Trọng Hải

Email: tronghai52@gmail.com

7. Phường Hưng Dũng

Chủ tịch: Nguyễn Như Hải

Email: nguyennhuhaict@gmail.com

Phó chủ tịch: Nguyễn Phúc Trang

Email: tranghungdung73@gmail.com

8. Phường Lê Mao:

Chủ tịch: Nguyễn Tam Kỳ

Email: ubndphuonglemao@gmail.com

Phó chủ tịch: Bùi Văn Dũng

Email: buidunglemao@gmail.com

9. Phường Vinh Tân:

Chủ tịch: Nguyễn Hoàng Mạnh

Phó chủ tịch: Trần Thị Hải Dương

Email:haiduongcsxh@gmail.com

10. Phường Trung Đô:

- Chủ tịch: Trần Xuân Huân

Email:huanubndtrungdo@gmail.com

- Phó Chủ tịch: Từ Hoa Lam

Email: lamubndtrungdo@gmail.com

11. Phường Hưng Phúc:

Chủ tịch: Nguyễn Quang Việt

Email: viethungphuc883@gmail.com

Phó Chủ tịch: Nguyễn Trọng Thiện

Email: hungphucvinh@gmail.com

12. Phường Quán Bàu:

Chủ tịch: Hồ Sỹ Dũng

Phó Chủ tịch: Trần Anh Tuấn

13. Phường Quang Trung:

Chủ tịch: Hà Thái Sơn

Email: hathaison1980@gmail.com

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Kiều Dung

Email: dungmanh65.1@gmail.com

14. Phường Hưng Bình:

Chủ tịch: Nguyễn Hữu Đắc

Email: dachanghb@gmail.com

Phó chủ tịch: Hồ Viết Thanh

Email: honguyenthanhtrang@gmail.com

Phó chủ tịch: Hồ Thị Thanh Nhàn

Email: songnhan77@gmail.com

15. Xã Nghi Kim:

Chủ tịch: Nguyễn Văn Khiêm

Email: nguyenkhiem.vinh@gmail.com

Phó chủ tịch: Trần Đức Dũng

Email: trandinhdung78@gmail.com

16. Phường Lê Lợi:

Chủ tịch: Thái Giáp Vinh

Email: thaigiapvinh@gmail.com

Phó chủ tịch: Bùi Việt Hùng

Email: buihungcsll@gmail.com

17. Phường Trường Thi:

Chủ tịch: Nguyễn Tất Thiện

Email: nguyentatthien.tt@gmail.com

Phó Chủ tịch: Phan Anh Hùng

Email: hungpa.tt@gmail.com

18. Xã Hưng Hòa:

Chủ tịch: Ông Lê Văn Thương

Email: levanthuong61@gmail.com

Phó Chủ tịch: Ông Trần Cao Cường

Email: trancaocong1973@gmail.com

19. Xã Hưng Lộc:

Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Hà

Email: nguyenvanha21865@gmail.com

Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Hữu Sơn

Email: ubnd_hungloc@yahoo.com.vn

Phó Chủ tịch: Ông Lê Duy Thành

Email: duythanhqs@gmail.com

20. Xã Nghi Đức:

Chủ tịch: Đinh Nho Tài

Email: dinhnhotai2608@gmail.com

Phó Chủ tịch: Nguyễn Bình Triều

Email: nguyenbinhtrieu68@gmail.com

21. Xã Hưng Chính:

Chủ tịch: Ông Lưu Ngọc Tư – ĐT: 02383.821112

Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Hồng Quang

22. Xã Nghi Liên:

Chủ tịch: Ông Nguyễn Công Hà

Email: nguyencongha64@gmail.com

Phó Chủ tịch: Hoàng Văn Tuấn

23. Xã Hưng Đông:

Chủ tịch: Ông Trần Anh Tấn

Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Xuân Quang

24. Xã Nghi Ân:

Chủ tịch: Phạm Huy Thông

Email: phamhuythong.na@gmail.com

Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Đình Trúc

Email: nguyendinhtruc246@gmail.com

25. Xã Nghi Phú:

Chủ tịch: Ông Hoàng Thanh Tùng

Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Toàn 
 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu