Quy định về tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến
Việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP.
Một số điểm mới tại Nghị định số 116/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy
Ngày 21/12, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14, Luật xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.
Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
Sử dụng bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính (bản sao chứng thực điện tử) là một trong những nội dung quan trọng để triển khai thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử.
Quy định mới về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Ngày 14/7/2022, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Nghị quyết số  11/2022/NQ-HĐND về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh
Hướng dẫn các bước thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Việc đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ hỗ trợ người dân thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh chóng, chính xác nhất, như: chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, đăng ký hộ tịch trực tuyến,... Ngoài ra, khi có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người dân sẽ nhận được các thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh nhất.
Thành phố Vinh tăng cường triển khai thực hiện việc đăng ký hộ tịch trực tuyến
Ngày 28/7/2022, UBND thành phố Vinh ban hành Công văn số 3920/UBND-TP về việc tăng cường triển khai thực hiện việc đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn Thành phố
3 hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
Theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có hiệu lực từ ngày 15/8/2022, việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản phải tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin và các pháp luật khác có liên quan.
Giới thiệu Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
Ngày 24/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022.
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Ngày 07/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Một số điểm mới của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Ngày 23/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022, thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>  
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu