Bộ máy tổ chức Xã Hưng Hòa Thành phố Vinh (22/06/2018 02:38 PM)
Bí thư kiêm Chủ tịch UBND: Lê Văn Thương   ĐT: 0912516529

PCT: Trần Cao Cường                                ĐT: 0989728916

 | 
 
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu