Số/Ký hiệu: 5853
Ngày ban hành: 16/10/2020
Người ký: Nguyễn Sỹ Diệu
Trích yếu: V/v Thu hồi hủy bỏ và điều chỉnh một phần nội dung tại Quyết định phê duyệt phương án cho Nguyễn Thị Loan khi thực hiện dự án xây dựng đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò đoạn qua xã Nghi Phú
Nội dung: V/v Thu hồi hủy bỏ và điều chỉnh một phần nội dung tại Quyết định phê duyệt phương án cho Nguyễn Thị Loan khi thực hiện dự án xây dựng đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò đoạn qua xã Nghi Phú

Tài liệu đính kèm  
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu