Số/Ký hiệu: 06/NQ-HĐ
Ngày ban hành: 16/07/2019
Người ký: Nguyễn Văn Lư
Trích yếu: v.v xác nhận kết quả miễn nhiệm phó chủ tịch HĐND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2016-2021 và cho thôi làm đại biểu HĐND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2016-2021
Nội dung:

Tài liệu đính kèm  
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu