Số/Ký hiệu: 5859
Ngày ban hành: 16/10/2020
Người ký: Nguyễn Sỹ Diệu
Trích yếu: V/v Giao đất tái định cư cho Nguyễn Đức Vương - Hà Huy Tập
Nội dung: V/v Giao đất tái định cư cho Nguyễn Đức Vương - Hà Huy Tập

Tài liệu đính kèm  
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu