Số/Ký hiệu: 2321/UBND-TP
Ngày ban hành: 11/05/2020
Người ký: Đậu Vĩnh Thịnh
Trích yếu: V/v tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới
Nội dung: V/v tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới

Tài liệu đính kèm  
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu