TP Vinh: Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019 (11/10/2019 03:13 PM)

Thành phố Vinh vừa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019.

Upload

Toàn cảnh buổi nghị

Hơn 300 học viên làm công tác giảm nghèo được triển khai thông tư 14 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Đồng thời được tập huấn về chức năng, nhiệm vụ của Ban giảm nghèo và Trưởng thôn trong hoạt động tín dụng ngân sách. Lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các phường, xã nâng cao nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới để tham mưu cho Ban chỉ đạo các cấp hoàn thành mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Hương Sen/VRTV

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
  Thông báo VBPL tháng 11 năm 2019  (20/12/2019 07:26 AM)
  Thông báo lịch công tác tháng 11 năm 2019  (08/11/2019 08:01 AM)
  Lịch công tác tháng 10 năm 2019  (04/10/2019 01:52 PM)
  Lịch công tác tháng 9 năm 2019  (10/09/2019 09:57 AM)
  Thông báo lịch công tác tháng 8 năm 2019  (07/08/2019 01:44 PM)
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu