Công nhận phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Công nhận phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 13/11/2020; Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, xin giới thiệu một số điểm mới nổi bật của Luật như sau:

Tờ rơi về Tảo hôn và Hôn nhân cận huyết thống
Tờ rơi về Tảo hôn và Hôn nhân cận huyết thống
TÌM HIỂU QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg). Quyết định 25/2021/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú 2020
Tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú 2020
Tổng hợp một số điểm mới của Luật Cư trú năm 2020
Tổng hợp một số điểm mới của Luật Cư trú năm 2020
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ PHÒNG, CHỐNG TRA TẤN

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ PHÒNG, CHỐNG TRA TẤN

DANH MỤC CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG TRA TẤN, ĐỐI XỬ, TRỪNG PHẠT TÀN BẠO, VÔ NHÂN ĐẠO, HẠ NHỤC CON NGƯỜI

DANH MỤC CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG TRA TẤN, ĐỐI XỬ, TRỪNG PHẠT TÀN BẠO, VÔ NHÂN ĐẠO, HẠ NHỤC CON NGƯỜI

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHỈ THỊ 15/CT-TTG VÀ CHỈ THỊ 16/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHỈ THỊ 15/CT-TTG VÀ CHỈ THỊ 16/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ MỨC XỬ LÝ

 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu