Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vinh, Nghệ An
Xem chi tiết Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vinh, Nghệ An <Tại đây>
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 TP Vinh, Nghệ An
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng và sử dụng năm 2019 của thành phố Vinh
Kế hoạch thu hồi đất năm 2019 của thành phố Vinh
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 của thành phố Vinh
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Vinh
kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Vinh
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Vinh
Quyết định quy hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND thành phố Vinh
 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu