Bộ máy tổ chức Xã Hưng Đông Thành phố Vinh (22/06/2018 02:30 PM)

Tổ chức bộ máy:

- Bí thư Đảng ủy: Ông Nguyễn Xuân Thọ - ĐT: 0985.034.924.

- P. Bí thư TT Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã: Ông Trần Đức Dinh – ĐT: 0982.224370

- P. Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã: Ông Trần Anh Tấn – ĐTDĐ: 0945.912.424 

- Phó chủ tịch UBND xã:       + Ông Nguyễn Xuân Quang – ĐT: 0982.537.255.

- Ủy viên UBND xã phụ trách quân sự: Ông Lê Trương Phi – ĐT: 0917417928

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
  Thông báo Lịch công tác tháng 03/2020  (20/03/2020 01:39 PM)
  Thông báo VBPL tháng 11 năm 2019  (20/12/2019 07:26 AM)
  Thông báo lịch công tác tháng 11 năm 2019  (08/11/2019 08:01 AM)
  Lịch công tác tháng 10 năm 2019  (04/10/2019 01:52 PM)
  Lịch công tác tháng 9 năm 2019  (10/09/2019 09:57 AM)
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu