Bộ máy tổ chức Xã Hưng Đông Thành phố Vinh (22/06/2018 02:30 PM)

Tổ chức bộ máy:

- Bí thư Đảng ủy: Ông Nguyễn Xuân Thọ - ĐT: 0985.034.924.

- P. Bí thư TT Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã: Ông Trần Đức Dinh – ĐT: 0982.224370

- P. Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã: Ông Trần Anh Tấn – ĐTDĐ: 0945.912.424 

- Phó chủ tịch UBND xã:       + Ông Nguyễn Xuân Quang – ĐT: 0982.537.255.

- Ủy viên UBND xã phụ trách quân sự: Ông Lê Trương Phi – ĐT: 0917417928

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
  Thông báo VBPL tháng 11 năm 2019  (20/12/2019 07:26 AM)
  Thông báo lịch công tác tháng 11 năm 2019  (08/11/2019 08:01 AM)
  Lịch công tác tháng 10 năm 2019  (04/10/2019 01:52 PM)
  Lịch công tác tháng 9 năm 2019  (10/09/2019 09:57 AM)
  Thông báo lịch công tác tháng 8 năm 2019  (07/08/2019 01:44 PM)
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu