-->
Bộ máy tổ chức Phường Quang Trung Thành phố Vinh (22/06/2018 02:12 PM)

Bí thư: Đinh Xuân Trường   ĐT: 0903.299.255

Chủ Tịch: Hà Thái Sơn  ĐT: 0913.040.604,             038.3856.126

PCT: Nguyễn Kiều Dung  ĐT: 0946.554204

Văn phòng: 038.3842.918

 | 
 
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
  Thông báo VBPL tháng 11 năm 2019  (20/12/2019 07:26 AM)
  Thông báo lịch công tác tháng 11 năm 2019  (08/11/2019 08:01 AM)
  Lịch công tác tháng 10 năm 2019  (04/10/2019 01:52 PM)
  Lịch công tác tháng 9 năm 2019  (10/09/2019 09:57 AM)
  Thông báo lịch công tác tháng 8 năm 2019  (07/08/2019 01:44 PM)
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu