-->
Bộ máy tổ chức Phường Quang Trung Thành phố Vinh (22/06/2018 02:12 PM)

Bí thư: Hoàng Đình Hưng

Chủ Tịch: Đinh Xuân Trường   ĐT: 0903.299.255,  038.3856.126

PCT: Nguyễn Kiều Dung  ĐT: 0946.554204

Văn phòng: 038.3842.918

 | 
 
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu