Phường Hưng Phúc (22/06/2018 01:41 PM)

1. Giới thiệu chung

Phường Hưng Phúc được thành lập theo Nghị định số 39/2005/NĐ-CP ngày 23/3/2003 của Chính phủ. Phường có diện tích 114ha, có 9 khối dân cư, 2137 hộ dân, với 9.467 nhân khẩu.

Là phường trung tâm của Thành phố Vinh, trình độ dân trí tương đối cao, đội ngũ cán bộ, đảng viên nhiệt tình và trách nhiệm cao, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được ổn định. Sau khi được thành lập, Đảng ủy, UBND phường đã nhanh chóng ổn định bộ máy và từng bước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển KT-XH trên địa bàn. Nhờ vậy, cơ sở hạ tầng của phường Hưng Phúc ngày càng được hoàn chỉnh; Kinh tế của phường phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ - TTCN và xây dựng. 

Đảng ủy, chính quyền địa phương định hướng cho nhân dân chuyển đổi ngành nghề, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Xây dựng tuyến phố theo hướng chuyên môn hóa các ngành nghề kinh doanh thương mại, dịch vụ. Tạo mọi điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. 

Hiện nay, trên địa bàn phường 100% tuyến đường nội khối, liên khối được bê tông hóa và nhựa hóa. Cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phường làm tốt công tác quản lý đô thị, đảm bảo đường thông, hè thoáng và môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp. Làm tốt công tác phối hợp với ngành chức năng làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

Điều đáng ghi nhận Đảng ủy, chính quyền phường Hưng Phúc rất quan tâm đến công tác văn hóa - xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  Phong trào "toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư", phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu. Phường chú trọng nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khối phố văn hóa. 

Ở phường Hưng Phúc, nét nổi bật nhất là công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với Cách mạng. Hiện nay, trên địa bàn phường có 370 thương, bệnh binh và thân nhân của đình liệt sỹ; 1147 người hưởng chế độ hưu trí.  Hàng tháng phường chi trả kịp thời đầy đủ cho số người hưởng chế độ BHXH và chế độ chính sách, với tổng số tiển trên 2,4 tỷ đồng, riêng người có công là gần 200 triệu đồng. Phường thường xuyên làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Đến nay, phường đã cấp 150 thẻ BHYT cho 41 hộ nghèo. Hàng năm, phường còn trích ngân sách khen thưởng những học sinh nghèo vượt khó.

Là địa bàn được chia tách từ nhiều Phường vì vậy cũng dễ nẩy sinh trên địa bàn. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn được các cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm. Chính quyền địa phương cùng với công an phường tăng cường phối hợp xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc có hiệu quả. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và trang bị đầy đủ vật dụng, quân trang cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ. Động viên, đôn đốc các lực lượng bảo vệ an ninh tuần tra canh gác 24/24 giờ trong ngày, nhất là các ngày lễ, tết, nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc xẩy ra trên địa bàn. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn XH trên địa bàn được giữ vững. Thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Với sự lãnh đạo đúng hướng của Đảng bộ, sự đổi mới điều hành của chính quyền địa phương, nên đến nay, qua nửa nhiệm kỳ Hưng phúc đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất đề ra. Trong những năm qua, Đảng bộ được Thành ủy công nhận "đơn vị đạt trong sạch vững mạnh", Chính quyền phường được UBND Thành phố Vinh khen thưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các tổ chức đoàn thể chính trị , xã hội đều được công nhận đơn vị xuất sắc. Phát huy kết quả đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân phường Hưng phúc đang tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ. Tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý, khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn phường theo hướng thương mại - dịch vụ - TTCN và xây dựng. Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Xây dựng phường Hưng Phúc phát triển toàn diện và bền vững. 

2. Bộ máy tổ chức

Bí Thư: Ông Nguyễn Quang Việt     ĐT: 0904.140656

Chủ Tịch: Ông Phạm Anh Hùng     

PCT: Ông Nguyễn Trọng Thiện  ĐT: 0917.632777    

 

 | 
 
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu