Phường Hưng Bình (22/06/2018 11:07 AM)

Để phường Hưng Bình tiếp tục phát triển bền vững, xứng đáng là trung tâm của thành phố, cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản, điều tiết nguồn vốn và xây dựng hệ thống cơ sở vật chất cho giáo dục phát triển toàn diện.

Nằm trong xu thế phát triển của xã hội, đặc biệt là Thành phố Vinh đạt đô thị loại 1 và được Bộ chính trị xác định là trung tâm kinh tế - văn hoá - của vùng Bắc Trung bộ là điều kiện hết sức cơ bản để Đảng bộ và nhân dân phường Hưng Bình thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Phường thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo của BCH Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đoàn kết đổi mới sáng tạo. Huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội, đầu tư hoàn chỉnh cơ bản và nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Nằm ở vị trí trung tâm của Thành phố Vinh, trên địa bànnhiều doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể, phường Hưng Bình (Tp.Vinh - Nghệ An) hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phát huy lợi thế đó, dưới sự tập trung lãnh đạo của Đảng bộ phường, những năm qua, bức tranh kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày càng có sự khởi sắc đáng ghi nhận.

Đảng bộ và nhân dân phường Hưng Bình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005-2010 trong thời điểm có nhiều thuận lợi, đó là những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới của Đảng. Thành phố Vinh được Chính phủ công nhận đô thị loại I. Với địa thế là một phường trung tâm của Thành phố, dân số đông và nhiều lợi thế về giao thông, có tiềm năng về đất đai, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng bộ đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ, khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, của Tỉnh, của các cấp các ngành, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong phường. Quyết tâm xây dựng phường đạt được những kết quả tích cực và khá toàn diện. Đảng bộ phường xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ là phải tập trung khai thác tiềm năng và lợi thế, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố. Tất cả không ngoài mục đích từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Quyết tâm đưa Hưng Bình trở thành phường phát triển toàn diện, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Trong suốt 5 năm qua, nhờ được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp, ngành chức năng cho nên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn phường đã phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn để vươn lên về mọi mặt. Trong đó, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại – du lịch - dịch vụ - công nghiệp; đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Trên lĩnh vực kinh tếcấp ủy, chính quyền phường đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua, chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế và hộ gia đình phát triển kinh doanh, dịch vụ đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là đẩy mạnh khai thác mọi tiềm năng lợi thế hiện có trên tất cả các phố chuyên doanh như tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Đức Cảnh... đã trở thành trung tâm buôn bán nhộn nhịp, sầm uất của thành phố Vinh, tạo việc làm, nuôi dưỡng và tăng nguồn thu cho phường, ổn định đời sống nhân dân, làm thay đổi bộ mặt đô thị.
Có thể nói rằng, đến thời điểm hiện nay, kinh tế toàn phường đã phát triển rất đa dạng, đã từng bước hình thành thêm và đa dạng hoá các phố chuyên doanh. So với năm 2005, đến nay, số doanh nghiệp trên địa bàn phường đã tăng lên 74 doanh nghiệp với 105 doanh nghiệp, thu hút hàng nghìn lao động; số hộ kinh doanh cá thể phát triển mạnh với 1.814 hộ kinh doanh thương mại - dịch vụ.

Đặc biệt, thời gian qua phường đã thực hiện chuyển đổi thành công mô hình kinh doanh của chợ Cửa Bắc thành HTX, tạo cơ chế mới và giải quyết việc làm cho người lao động của địa phương. Chỉ đạo HTX Bình Vinh chuyển dịch mô hình, chuyển dần lao động nông nghiệp sang dịch vụ thương mại. Qua đó, kinh tế phường có bước chuyển biến rõ nét. Số hộ khá và giàu tăng 7% bình quân mỗi năm.

Ông Nguyễn Hữu Đắc, Chủ tịch UBND phường cho biết: Trong đề án phát triển kinh tế có nhiệm vụ thu – chi ngân sách và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Ngoài đề ra những biện pháp phát triển các ngành nghề thì đây cũng là 2 nhiệm vụ hết sức quan trọng quyết định thắng bại của cả một tầm nhìn chiến lược. Trong thu – chi ngân sách, phường phấn đấu hàng năm tăng thu ngân sách hoàn thành kế hoạch trên giao. Trong chi ngân sách, xác định trước hết phải ưu tiên cho đầu tư phát triển, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. 

Trụ sở UBND phường

Nhờ có chủ trương đúng đắn trong thu chi ngân sách, công tác xây dựng kết cấu hạ tầng được tạo điều kiện thuận lợi và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác xây dựng được tiến hành theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, đặc biệt là đường giao thông, trường học, trạm y tế... Do có sự tăng trưởng đáng kể trên lĩnh vực kinh tế, đồng thời với việc làm tốt công tác dân vận, phường đã huy động hiệu quả nguồn lực cộng đồng tham gia đóng góp công sức để chỉnh trang đô thị.

Trong thời gian qua, toàn phường đã thực hiện nhiều công trình bao gồm trường Mầm non, trường Tiểu học, sân vận động, xây dựng mới và cải tạo nhà văn hoá khối dân cư, trụ sở làm việc Công an phường, Trạm y tế, nhà làm việc của cơ quan phường, hệ thống truyền thanh FM, phóng tuyến và làm đường Hồ Sỹ Dương. Đến nay, các tuyến đường phường cơ bản đã được bê tông hoá và nhựa hoá gần 100%, vỉa hè tại các tuyến đường được xây dựng khang trang, rộng đẹp. Trên tinh thần “gần dân, sát dân” Đảng bộ phường chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể rà soát, chủ động xây dựng kế hoạch, động viên, giúp đỡ các hộ vượt nghèo.

Nhìn chung, công tác chăm lo đời sống gia đình chính sách, an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của phường chú trọng, đạt được kết quả tích cực, tạo được niềm tin và hưởng ứng rất lớn từ nhân dân.

Là phường trung tâm, có lợi thế để phát triển đa dạng các ngành nghề kinh tế. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; Bám sát chỉ đạo của thành phố, BCH Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế và hộ gia đình phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo đúng chính sách, pháp luật của nhà nước. 

Điểm nổi bật là sự phát triển cao của các loại hình kinh tế, trong 5 năm số Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tăng 58 đơn vị, số hộ kinh doanh dịch vụ tăng 267 hộ và lao động trong các nghành dịch vụ - thương mại tăng 1.300 lao động. Phường đã tập trung lãnh đạo chuyển đổi mô hình kinh doanh của chợ Cửa Bắc thành HTX. Đồng thời quan tâm chỉ đạo, tạo cơ chế mới trong hoạt động và giải quyết việc làm cho người lao động, từng bước hình thành thêm và đa dạng hóa các phố chuyên doanh và các loại hình khác như: Khách sạn, nhà hàng, giải trí, nhà trọ, ki ốt cho thuê...
  
Chi ngân sách được thực hiện theo kế hoạch đã được HĐND phê duyệt và theo đúng Luật ngân sách quy định cũng như các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Thực hiện chi đúng, đủ và kịp thời đảm bảo cho các hoạt động của hệ thống chính trị và cân đối được nguồn ngân sách.

Các khối đã đưa công tác quản lý công trình hạ tầng vào Quy ước khối dân cư để tổ chức thực hiện. Đội quy tắc phường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra đô thị thành phố và công an Phường trong hoạt động giải quyết tốt vụ việc xẩy ra.Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và vận động nhân dân hàng tuần tổng dọn vệ sinh, chấp hành tốt việc thu gom rác thải đúng quy định. Thường xuyên ra quân giải toả hành lang an toàn giao thông cơ bản đảm bảo trật tự trên địa bàn, làm cho bộ mặt đô thị của phường có nhiều khởi sắc.

Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản:Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được BCH Đảng bộ xác định để tạo đột phá đi lên ngay đầu nhiệm kỳ. Thực hiện Chỉ thị 31 của Ban thường vụ Thành uỷ, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo và huy động nội lực trong nhân dân để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn có hiệu quả.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy trình thủ tục. Chất lượng các công trình nhìn chung khá hơn. Đặc biệt là các công trình do nhân dân đóng góp. 

Song song với công tác lãnh đạo khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, hệ thống chính trị của phường luôn được chú trọng củng cố. Công tác cải cách hành chính được thực hiện đúng qui định, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức ngày càng cao, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Công tác chăm lo đời sống gia đình chính sách, an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của phường chú trọng, đạt được kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được giữ vững.

Công tác xã hội hoá giáo dục được Đảng bộ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy đã có sự đầu tư và tạo sự chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học sinh đậu vào các trường cao đẳng, đại học bình quân hàng năm đạt cao. 

Về văn hóa thông tin - thể dục thể thao: Phường đã xây dựng được đề án văn hoá ở cơ sở theo Chỉ thị 27 của Bộ chính trị và Nghị quyết 06 của Thành uỷ Vinh. Các khối đã có Quy ước được UBND Thành phố phê duyệt. Các công trình kỹ thuật hạ tầng được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Hoạt động VHVN-TDTT đã trở thành phong trào của toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở và phục vụ tốt các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị. Tỷ lệ gia đình văn hoá của phường trung bình hằng năm đạt 92,06%. Có 32,9% gia đình đạt gia đình thể thao, với gần 2.000 người thường xuyên tập luyện. Có 09 khối dân cư và 6 cơ quan, trường học được công nhận đơn vị văn hoá. Có 42 ngõ phố văn minh được công nhận.

Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm. Đã đầu tư mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đội ngũ cán bộ y tế và cộng tác viên đủ về số lượng, đảm bảo về trình độ chuyên môn và có trách nhiệm, nhiệt tình trong hoạt động.

Phường thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ, đối tượng hưu trí, mất sức. Tổ chức tiếp nhận và chi trả chế độ bảo đảm kịp thời. Vận động nhân dân đóng góp các loại quỹ từ thiện, nhân đạo, quỹ "vì người nghèo " vượt chỉ tiêu. 

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn chú trọng, quan tâm đến công tác tổ chức, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xác định tổ chức có vững thì phong trào mới mạnh, BCH Đảng ủy phường chuẩn bị tốt nhân sự, sắp xếp và ổn định lại đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ chuyên môn phù hợp với năng lực và tình hình thực tế, từ đó lựa chọn những người có năng lực, trách nhiệm trong công việc. Hàng năm đều đánh giá và phân loại chi bộ, đảng viên. Qua đánh giá, phân loại, chất lượng đảng viên, chi bộ ngày càng được nâng lên.

Cùng với sự nỗ lực hết mình để có được những kết quả rất đáng khích lệ trên các mặt kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, Đảng bộ và chính quyền phường Hưng Bình rất chú trọng đến việc tổ chức các phong trào, điển hình như phong trào thi đua vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã được triển khai sâu rộng và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt, phường đã xây dựng được đề án văn hoá ở cơ sở theo Chỉ thị 27 của Bộ chính trị và Nghị quyết 06 của Thành uỷ Vinh. 

Hàng năm Đảng ủy đều ra Nghị quyết chuyên đề về Quốc phòng - An ninh.. Hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng cho các đối tượng. Tuyển gọi thanh niên lên đường nhập ngũ hàng năm bảo đảm số lượng và chất lượng. Xây dựng được đề án phòng chống trộm cắp tài sản công dân, phòng chống TNXH. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống TNXH theo tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ chính trị, chỉ thị 07 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ được nhân dân hưởng ứng tích cực. Năm năm qua, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Lực lượng Quân sự và Công an đã kịp thời tham mưu cho Đảng, chính quyền triển khai nhiệm vụ sát đúng tình hình của phường. Công tác quốc phòng an ninh liên tục được công nhận là đơn vị xuất sắc và đơn vị quyết thắng.

Những năm qua, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VIII Đảng bộ và nhân dân phường Hưng Bình đã nỗ lực, phấn đấu vươn lên trên tất cả các lĩnh vực, các chỉ tiêu nghị quyết cơ bản đều đạt và vượt; kinh tế - xã hội có bước chuyển biến mạnh mẽ, bộ mặt đô thị của phường phát triển nhanh, khang trang, sạch đẹp, đời sống tinh thần nhân dân được cải thiện rõ nét. Số hộ khá và giàu tăng nhanh, hộ nghèo giảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng đã đi vào nề nếp và có chiều sâu. Hệ thống chính trị được kiện toàn vững mạnh, lòng tin của nhân dân vào Đảng được củng cố. Mặt trận và các đoàn thể luôn đạt vững mạnh xuất sắc. Phường liên tục được xếp loại xuất sắc, dẫn đầu. Đảng bộ liên tục được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Để phường Hưng Bình tiếp tục phát triển bền vững, xứng đáng là trung tâm của thành phố, cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản, điều tiết nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất cho giáo dục phát triển toàn diện.

Những nỗ lực và thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường trong nhiệm kỳ vừa qua được các cấp, ngành chức năng đánh giá cao. Và những kết quả đó sẽ được phường dùng làm bước đệm, làm điểm xuất phát cho những bước tiến mới ở giai đoạn tiếp theo, đưa Hưng Bình trở thành một trong những phường phát triển toàn diện, tiến nhanh, tiến mạnh trên mọi lĩnh vực, xứng đáng với tiềm năng, lợi thế của phường trung tâm...

Thái Sơn

 

 | 
 
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu