Phường Đội Cung (22/06/2018 10:28 AM)

1. Giới thiệu chung

 Là phường nằm phía Tây Bắc thành phố Vinh, phường Đội Cung gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ủy, chính quyền và sự nỗ lực vươn lên của nhân dân địa phương, Đội Cung đã thu được nhiều thành quả đáng khích lệ trên tất cả mọi lĩnh vực.


 Trụ sở UBND phường Đội Cung được xây dựng khang trang


 Tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

 

Đội Cung là phường có quy mô kinh tế còn nhỏ lẻ, chưa có lợi thế về dịch vụ - thương mại, cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, quỹ đất hầu như không còn, nguồn thu ngân sách địa phương khó khăn. Qua nửa nhiệm kỳ hoạt động, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế nhưng được sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Thành ủy và các ban, ngành cấp trên, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã phát huy tối đa sức mạnh tập thể, đề ra các giải pháp sát thực, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc trên các mặt công tác.

 

Thời gian qua, Đảng ủy phường Đội Cung tiếp tục chỉ đạo phát triển kinh tế trên địa bàn theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ - thương mại, chế biến thực phẩm, tiểu thủ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng ngành chăn nuôi. Khuyến khích các hộ gia đình phát triển mô hình kinh tế hộ. Nhờ vậy, dịch vụ - thương mại trên địa bàn phát triển đáng kể, đời sống nhân dân được cải thiện, số hộ giàu khá tăng nhanh. Nhiều hộ sửa chữa, nâng cấp, làm nhà mới, mua sắm các phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.

 

Để thực hiện thành công chương trình xoá đói giảm nghèo trên địa bàn, Đảng ủy ra Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xóa nghèo, chính quyền địa phương đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chủ động nhiều chương trình xoá nghèo như: tạo điều kiện cho 737 hộ gia đình vay vốn ngân hàng với số tiền 13,8 tỷ đồng. Đồng thời, kết hợp với Ngân hàng chính sách xã hội cho các hội viên khó khăn và hộ nghèo vay vốn với số tiền 3 tỷ đồng phục vụ sản xuất kinh doanh để xóa nghèo, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. Vận động quỹ vì người nghèo vượt chỉ tiêu đề ra, năm sau cao hơn năm trước. Trợ giúp hộ nghèo đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.

 

Song song với phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của Đội Cung có bước chuyển khả quan. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, toàn phường xây dựng được 5 khối văn hóa, 13 ngõ phố văn minh, chăm lo xây dựng và bổ sung các thiết chế văn hóa phục vụ đời sống nhân dân.

 

Đảng ủy, chính quyền phường Đội Cung đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà trong công tác giáo dục đào tạo. Công tác khuyến học, khuyến tài có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học của cả 3 trường: Mầm non, Tiểu học, THCS ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đó, Đảng ủy, chính quyền phường nỗ lực huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng như hệ thống trường học, trạm xá nhằm đáp ứng tốt hơn nữa công tác dạy học và khám chữa bệnh của người dân. Từng bước nâng cấp chỉnh trang trường THCS, bổ sung thiết bị dạy và học cho trường tiểu học để xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2, khởi công xây dựng trường mầm non giai đoạn 1. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “hai không”: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Nhờ vậy, tổng kết năm học hàng năm, cả 3 trường đều đạt danh hiệu tiên tiến cấp thành phố. Công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân có nhiều bước chuyển khả quan, các chỉ tiêu y tế, dân số - gia đình – trẻ em hàng năm đều vượt kế hoạch, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

 

Công tác cải cách hành chính luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy và chính quyền phường Đội Cung. Thực hiện chủ trương cải cách hành chính tại cơ sở, UBND phường Đội Cung có nhiều biện pháp tích cực trong công tác tuyên truyền, công khai các thủ tục hành chính, quy trình chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc nên công tác cải cách hành chính tại phường đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

 

Quy chế dân chủ được tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong nhân dân, tổ chức thực hiện, sơ kết, đánh giá trong từng thời kỳ, rút kinh nghiệm và nhân điển hình. Ban Tuyên giáo và khối dân vận của Đảng ủy phát huy tốt vai trò; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt chức năng tuyên truyền vận động, giám sát và phản biện xã hội.

 

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

 

Hiện nay, tất cả các khu dân cư, các tổ chức kinh tế - xã hội đều có sự tham gia đóng góp tích cực của các đảng viên. Để đạt được những thành tích nổi bật về các lĩnh vực kinh tế - xã hội trước hết phải nói đến vai trò lãnh đạo của Đảng bộ phường mà đảng viên luôn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương. Việc phân loại đảng viên, tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh từ 95 – 100%.

 

Chất lượng tổ chức được Đảng ủy xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Thời gian, Đảng bộ phường Đội Cung không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt, lấy đấu tranh tự phê bình và phê bình thẳng thắn, chỉ đạo các chi bộ tổ chức học tập sinh hoạt quán triệt nghị quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chống tư tưởng bảo thủ, thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh “phòng chống tham nhũng, lãng phí”, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Chính vì vậy, hầu hết các cấp ủy chi bộ đều phát huy được sức mạnh lãnh đạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, Đảng bộ nhiều năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh, các chi bộ thường xuyên giữ vững truyền thống tốt đẹp.

 

Công tác xây dựng Đảng có hiệu quả tích cực trong việc lãnh đạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm. Đảng ủy phường đã bám sát Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, triển khai có chất lượng các đề án và chương trình hành động. Nguyên tắc tổ chức và nền nếp công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc từ chi bộ đến Đảng bộ. Quy chế hoạt động của Đảng bộ hàng năm được bổ sung, 100% chi bộ xây dựng được quy chế hoạt động. Nội bộ đoàn kết thống nhất cao trên cơ sở tự phê bình và phê bình, biết lựa chọn công việc để giải quyết, đặc biệt tập trung vào những nội dung đông đảo nhân dân quan tâm. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế về công tác cán bộ, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là phẩm chất đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

 

Những kết quả trên có thể xem là động lực để Đội Cung thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng của Đảng ủy cùng sự chung sức đồng lòng phát huy tối đa sức mạnh tập thể, phường Đội Cung đã và đang phát triển mạnh mẽ, từng bước tạo thế và lực mới để phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập.

 

2. Bộ máy tổ chức


Bí thư:          Võ Tuấn Anh                    ĐT: 0912.131537

Chủ Tịch:      Trần Hoàng Song               ĐT: 0912.627755 

Phó bí thư:  Phan Minh Hùng                ĐT: 0903.277579

Phó chủ tịch:  Trần Xuân Hải                   ĐT: 0915.253767

 

 | 
 
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu