Bộ máy tổ chức Phường Bến Thủy Thành phố Vinh (22/06/2018 10:12 AM)

Bí Thư: Phan Thanh Hùng                

Chủ Tịch: Nguyễn Văn Ngọc             ĐT: 0912.342007

Phó chủ tịch: Nguyễn Khắc Khánh   ĐT:0912.363358

Phó chủ tịch: Trân Minh Hiền          ĐT: 0983.56353

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu