Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vinh, Nghệ An
Xem chi tiết Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vinh, Nghệ An <Tại đây>
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 TP Vinh, Nghệ An
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng và sử dụng năm 2019 của thành phố Vinh
Kế hoạch thu hồi đất năm 2019 của thành phố Vinh
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 của thành phố Vinh
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Vinh
kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Vinh
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Vinh
Quyết định quy hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND thành phố Vinh
 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
  Thông báo Lịch công tác tháng 03/2020  (20/03/2020 01:39 PM)
  Thông báo VBPL tháng 11 năm 2019  (20/12/2019 07:26 AM)
  Thông báo lịch công tác tháng 11 năm 2019  (08/11/2019 08:01 AM)
  Lịch công tác tháng 10 năm 2019  (04/10/2019 01:52 PM)
  Lịch công tác tháng 9 năm 2019  (10/09/2019 09:57 AM)
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
PTTH THÀNH PHỐ VINH
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: " Khát vọng Sông Lam"
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu