Thông báo xin ý kiến về kiến trúc quy hoạch cổng chào phố đi bộ thành phố Vinh
Ý tưởng thiết kế này không chỉ có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển kinh tế, văn hóa của Tỉnh Nghệ An mà còn là sự khẳng định chủ quyền lãnh thổ, đất trời, biển đảo của Tổ quốc; đồng thời khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa truyền thống, về ý chí quật cường đối đầu với thiên tai, địch họa của dân tộc ta
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vinh, Nghệ An
Xem chi tiết Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vinh, Nghệ An <Tại đây>
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 TP Vinh, Nghệ An
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng và sử dụng năm 2019 của thành phố Vinh
Kế hoạch thu hồi đất năm 2019 của thành phố Vinh
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 của thành phố Vinh
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Vinh
kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Vinh
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Vinh
 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
PTTH THÀNH PHỐ VINH
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: " Khát vọng Sông Lam"
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu